Metodika proplacení příspěvku nemocnicím

O příspěvek na lázně pro zdravotníky jako odměnu za Covid období může zažádat poskytovatel zdravotních služeb, který:

  • není příspěvkovou organizací nebo organizační složkou státu
  • má oprávnění poskytovat zdravotní služby ve formě lůžkové péče
  • v období od 1. 3. 2020 do 17. 5. 2021 nahlásil hospitalizaci alespoň jednoho pacienta s covid-19 do Informačního systému infekčních nemocí (ISIN)

Jak nemocnice příspěvek získají?

Zařízení odpovídající podmínkám výše nejprve uhradí fakturu za lázeňský pobyt pro zdravotníky, který si zaměstnanec vybral sám, a až poté zažádá o proplacení příspěvku pro zdravotníky skrze dotační program Ministerstva zdravotnictví na pořízení služeb zdravotního, léčebného a odborného charakteru.

Odměna pro zdravotníky - metodika příspěvku pro zdravotníky