Jak získat příspěvek pro zdravotníky?

O příspěvek na lázně mohou zažádat lékaři, zdravotní sestry, sanitáři, ošetřovatelé a fyzioterapeuté působící na oddělení, které v době od 1. 3. 2020 do 17. 5. 2021 nahlásilo do Informačního systému infekčních nemocí (ISIN) alespoň jednoho pacienta s covid-19*. Jaké přesné podmínky musí zdravotnické zařízení splnit, se dočtete v metodice proplacení příspěvku nemocnicím. Na příspěvek pro zdravotníky nemají nárok rodinní příslušníci. Ti si mohou vybrat stejný pobyt a uhradit ho v plné výši. Aktuálně v roce 2022 mohou příspěvek využít pouze zdravotníci fakultních nemocnic.

* Více informací ohledně možnosti čerpání poukazu požadujte u svého zaměstnavatele.

Máte na příspěvek pro zdravotníky nárok?

Postup rezervace pro zaměstnance fakultních nemocnic:

  1. Každý pobyt musí pro čerpání příspěvku pro zdravotníky splňovat určité podmínky.
  2. Výhody jednoduché online rezervace pobytů pro zdravotníky mohou využít zaměstnanci těchto nemocnic: Fakultní nemocnice Bulovka, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Fakultní nemocnice v Motole, Fakultní Thomayerova nemocnice, Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Fakultní nemocnice Brno, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Fakultní nemocnice Olomouc, Fakultní nemocnice Ostrava a Fakultní nemocnice Plzeň. Zaměstnanci výše uvedených nemocnic mohou pokračovat v rezervaci výběrem destinace níže. Nejjednodušší postup je vybrat si ze seznamu lázeňských pobytů pro zdravotníky přímo na pobytovém portálu Spa.cz.
  3. Při rezervaci pobytu vypište do poznámky informaci o tom, že chcete uplatnit poukaz pro zdravotníky a připojte fakturační údaje.
  4. Následně obdržíte fakturu ve výši max. 8 000 Kč, a to na základě celkové ceny vámi vybraného pobytu. V případě, že finální cena přesáhne částku příspěvku, rozdíl je nutné doplatit na účet.
  5. Zaměstnavatel poté zažádá o zpětné proplacení příspěvku Ministerstvo zdravotnictví. Více se dočtete v metodice proplacení příspěvku nemocnicím.

Postup rezervace pro zaměstnance soukromých nemocnic:

  • Příspěvek mohou aktuálně čerpat pouze zaměstnanci fakultních nemocnic.
  • O možnosti příspěvku pro zaměstnance jiných než fakultních nemocnic se aktuálně jedná. Aktuální informace zde zveřejníme.
Příspěvek pro zdravotníky na lázně