Jak získat příspěvek pro zdravotníky?

O příspěvek na lázně mohou zažádat lékaři, zdravotní sestry, sanitáři, ošetřovatelé a fyzioterapeuté působící na oddělení, které v době od 1. 3. 2020 do 17. 5. 2021 nahlásilo do Informačního systému infekčních nemocí (ISIN) alespoň jednoho pacienta s covid-19*. Jaké přesné podmínky musí zdravotnické zařízení splnit, se dočtete v metodice proplacení příspěvku nemocnicím. Na příspěvek pro zdravotníky nemají nárok rodinný příslušníci. Ti si mohou vybrat stejný pobyt a uhradit ho v plné výši.

* Více informací ohledně možnosti čerpání poukazu požadujte u svého zaměstnavatele.

Máte na příspěvek pro zdravotníky nárok? Další postup je jednoduchý:

  1. Každý pobyt musí pro čerpání příspěvku pro zdravotníky splňovat určité podmínky, nejjednodušší postup je vybrat si ze seznamu lázeňských pobytů pro zdravotníky přímo na pobytovém portálu Spa.cz.
  2. Při rezervaci pobytu vypište do poznámky informaci o tom, že chcete uplatnit poukaz pro zdravotníky a připojte fakturační údaje.
  3. Následně obdržíte fakturu ve výši max. 8 000 Kč, a to na základě celkové ceny vámi vybraného pobytu. V případě, že finální cena přesáhne částku příspěvku, rozdíl je nutné doplatit na účet.
  4. Zaměstnavatel poté zažádá o zpětné proplacení příspěvku Ministerstvo zdravotnictví. Více se dočtete v metodice proplacení příspěvku nemocnicím.
Příspěvek pro zdravotníky na lázně